Dansk Natur Glamping er dataansvarlig for den af gæsten afgivne information i forbindelse med opholdet, købet heraf og den øvrige administration før, under og efter.

 

DNGs kontaktoplysninger er:

Dansk Natur Glamping
Kongevejen 80
3480 Fredensborg
Att.: Michael Ellekjær

DNG udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du, ved bestilling af én eller flere af vores serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til DNG, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af DNG.

DNG indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af DNG serviceydelser
 • Fra personer der handler på dine vegne
 • På B2B markedet. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af DNGs serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale
 • Via browser cookies og web beacons
 • I forbindelse med brug af DNGs digitale ydelser
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
 • Via video-overvågning
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven
 • Video-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster

Nedenstående beskriver i korte træk hvorledes DNG som dataansvarlig behandler personoplysninger.

De personoplysninger, som DNG behandler, omfatter bl.a. følgende:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato
 • Kreditkortoplysninger og købshistorik
 • Feedback fra vores gæster
 • Handicap, allergi og særlige fødevarepræferencer

Formålet med indsamlingen kan bl.a. være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Forbedring og udvikling af DNGs serviceydelser
 • Tilpasning af DNGs kommunikation og markedsføring til dig.

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, som du/i er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din/jeres anmodning forud for indgåelse af en aftale for at kunne fastlægge eller gøre et retskrav gældende eller for at DNG kan forfølge en berettiget interesse.

Opbevaringen af dine personoplysninger sker under forsvarlige og trygge forhold, hvor alle nødvendige og sikkerhedsunderstøttende organisatoriske som tekniske foranstaltninger er foretaget.

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger DNG behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som DNG har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som DNG har registreret om dig.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage.

DNG sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager DNG blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, som f.eks. bogføringsloven.


Når DNG modtager personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en onlinereservation, er den ansvarlige for onlinereservationen pålagt at informere de involverede gæster om vores vilkår og betingelser samt persondatapolitik.